تفاوت ها در زندگی مشترک

تفاوت ها را نه تنها تهدید فرض نکنیم بلکه فرصتی مغتنم بشماریم . کلید ایجاد همکاری این است که یاد بگیریم به تفاوت ها احترام بگذاریم . ( حتی آنها را جشن بگیریم ) به مجموعه بدن خود توجه کنید  . اگر بدن ما به  جای مجموعه متنوعی از اعضای بدن ، فقط مجموعه ای … ادامه خواندن تفاوت ها در زندگی مشترک