زمانی که به مشاوره خانواده نیاز دارید…

به مشاوره خانواده نیاز دارید وقتی رابطه زناشویی شما با همسرتان خوب نیست و بهبود رابطه دشوار به نظر می رسد. عدم مهارت برقراری ارتباط صحیح با همسر می‌تواند منجر به ایجاد احساس افسردگی، احساس نا امنی، بی اعتنایی و یا عدم علاقه به گفتگو با همسر گردد. در این مواقع لحن صحبت با همسر … ادامه خواندن زمانی که به مشاوره خانواده نیاز دارید…