حلقه نفوذ و حلقه نگرانی

حلقه نفوذ و حلقه نگرانی یعنی چه ؟

عامل بودن و استفاده از استعدادهای انسانی ، در مسئولیت پذیری و تمرکز بر اموری از زندگی است که می توانیم در موردشان کاری انجام دهیم .

تصور کنید کلیه امور زندگانی به صورت دوحلقه است .

حلقه نگرانی ، حلقه بسیار بزرگی است و شامل تمام چیزهایی می شود که در زندگی خود نگرانشان هستید .

حلقه نفوذ حلقه ی کوچک تری است و درون حلقه نگرانی قرار دارد و شامل تمام  اموری است که می توانید در موردشان کاری انجام دهید .

تمایلات واکنشی فرد در حلقه نگرانی قرار دارد و حلقه درونی ، یعنی حلقه نفوذ را از بین می برد .

افراد عامل بر حلقه نفوذ خود تمرکزدارند ؛در نتیجه این حلقه در آنها رشد می کند و فاصله میان حلقه نفوذ و نگرانی کم می شود و این یعنی تسلط بر خود .

آیا می دانید که تمرکز بر حلقه نفوذ باعث چه تغییراتی می شود ؟

پدر و مادری را می شناسم که رفتار دخترشان برای آنان غیر قابل تحمل شده بود . مشاجره بین آنها تمامی نداشت .

پدر تصمیم گرفت با جدیت از دخترش بخواهد که رفتارش را تغییر دهد چون برای آنها غیر قابل تحمل است .

از او خواستم تغییراتی را که به نظر او باید دخترش در خود ایجاد کند، در چند کارت بنویسد . سپس از او خواستم تغییراتی را که خودش باید در خودش ایجاد کند را درپشت کارت ها بنویسد .

وقتی پدر متوجه شد که فهرست تغییرات خودش بیشتر از دخترش است به گریه افتاد .

بعد با فروتنی و صمیمیت موضوع را بادخترش در میان گذاشت و آنها مدتی طولانی در مورد تغییراتشان با هم حرف زدند .

انتخاب آن پدر برای تغییر دادن خودش همه چیز را متحول کرد .

اکنون به کلمه مسئولیت فکر کنید . این کلمه از دو بخش توانایی و پاسخ تشکیل شده است . مسئولیت بر عهده گرفتن کارهایی است که توان انجامشان را داریم .

وقتی بر حلقه حلقه نفوذ تمرکز می کنید و آن حلقه بزرگ تر می شود ، سر مشق و الگوی دیگران قرار می گیرید و آنان نیز به حلقه درونی خود توجه خواهند کرد

یکی از بهترین راه هایی که به شما می گوید در حلقه نفوذ هستید یا نگرانی ، گوش دادن به زبان خودتان است . اگر در حلقه نگرانی باشید ، زبان شما ملامتگر و واکنشی خواهد بود .

  • رفتار این بچه ها را نمی توانم درک کنم از دست آنها دیوانه شدم
  • همسرم خیلی بی ملاحظه است
  • رفتار همکارم غیر قابل تحمل است

اگر در حلقه نفوذ باشید ، زبان شما عامل است و بر چیز هایی تمرکز می کنید که توان انجامشان را دارید .

  • من می توانم قوانینی در خانواده به وجودآورم که بچه ها از طریق آنها متوجه عواقب رفتار های خود باشند .
  • من می توانم تعامل دوستانه و عاشقانه ای را که دوست دارم در ازدواجم ببینم را ایجاد کنم .

تغییر خود

اکنون به رفتارها و گفتار های خود تمرکز کنید . مثل یک حلقه فیلم رفتار های خود را مورد باز بینی قرار دهید . معین کنید که دراغلب اوقات در کدام حلقه بوده اید ؟

اگر دریافتید که از زبان واکنشی استفاده می کنید ، بلافاصله آن زبان را با عبارات عامل جابه جاکنید .

با جدیت سعی کنید خود را تغییر دهید . همه اتفاقات اطرافتان تغییر خواهند کرد .

زندگی مانند یک تابع ریاضی است . با تغییر x خود به خود y  هم تغییر می کند . ولی ما اغلب سعی می کنیم x را ثابت نگه داریم و y  را تغییر دهیم . کاری که  عملا غیر ممکن است.

«کانون گرم» راز آرامش در خانواده


https://telegram.me/kanongarm