۶- برای حل مشکل، ذهنیت خود را تغییر دهید.

ده راز برای کسب موفقیت و آرامش درون- 6- برای حل مشکل، ذهنیت خود را تغییر دهید.

نمی توانید مشکل خود را با همان ذهنی که آن را خلق کرده است، حل کنید.

  • شما مشکلی ندارید. فقط «فکر می کنید» که مشکل دارید.

اگر همه چیز را خداوند آفریده است و تمام آنچه خداوند آفریده خوب و نیکو می باشد، بنابراین بدی وجود ندارد.

اما در جهان، بیماری، نابسامانی، ناامیدی و … وجود دارند.

هنگامی که احساس جدایی از منبع و منشاء مقدس خود می کنیم، به سادگی این جدایی را باور می کنیم و تأثیر این جدایی آنقدر زیاد است که هرگونه نارضایتی و ناخشنودی خود را به عنوان یک مشکل تلقی می کنیم.

در عالم معنویت یا قلمرو و فرمانروایی خداوند، مشکلات واقعی نیستند و واقعا وجود ندارند.

به این روش بیندیشید: اگر «ذهن» خود را متحول سازید، مشکلات خویش را برطرف خواهید نمود.

  • چگونه تحول ذهن خویش را آغاز کنیم.

آیا می توانید این عقیده را درک کنید که آنچه آن را مشکل می نامید در حقیقت توهمات یا اشتباهات ذهن شما می باشند؟

اگر خداوند در همه جا وجود دارد، پس مکانی وجود ندارد که خداوند در آنجا وجود نداشته باشد.پس خداوند در تمامی اوقات با شماست.

این نظام اعتقادی است که مشکلات کذایی شما را بوجود می آورد. اگر بتوانید حقیقت را در برابر توهمات قرار دهید، آنها از بین خواهند رفت. نور همیشه تاریکی را از بین می برد. عشق همیشه نفرت را خنثی می کند. معنویت همیشه مشکلات را برطرف می سازد.

  • باز تعریف و توافق جدید در مورد حقیقت

افکار و تفکرات شما به معنای واقعی، منبع و منشاء تمام رویدادها و اتفاقات زندگی تان می باشند. هرگونه رابطه ای که برقرار می کنید ناشی از افکاری است که در سر دارید و با خود حمل می کنید.

اگر در جستجوی اشتباهات دیگران هستید و آن تصویر منفی را در ذهن خود ذخیره می نمایید، روابط شما نیز به همین صورت شکل می گیرد. اگر افکار خود را تغییر دهید و به جای اینکه به رفتار طرف مقابل خود نگاه کنید و به آن برچسب اشتباه بزنید، به آن دسته از خصوصیات او توجه کنید که به آنها عشق می ورزید، واقعاً در کل رابطه ی خویش تغییراتی ایجاد کرده اید. با تغییر افکار و ذهن خویش، روابط ناخوشایند به روابطی فوق العاده مبدل می شوند.

  • سطوح سه گانه ی آگاهی

اولین سطح از آگاهی«خودآگاهی» است.

برای اینکه براحتی در طول مسیر طولانی زندگی گام بردارید، باید خویش محوری و پر توقع بودن مداوم خود را که ارضای آن غیرممکن است، مهار کنید.

احساس ناامیدی، خشم، نفرت، زودرنجی، تندی، فشارعصبی، افسردگی و نگرانی و اصرار بر زندگی کردن بر اساس معیار ظاهری و غیر اساسی، همه و همه ریشه در نگرانی ضمیر و نفس شما دارند.  در نتیجه چنین وضعیتی، انسان بخاطر عقب ماندن از دیگران یا عدم هماهنگی با دیگران، دچار غم و اندوه می گردد.

دومین سطح، آگاهی گروهی نام دارد.

در این مرحله، از خود و کانون مرکزی توجه خویش فراتر می روید و توجه شما به انسانهای دیگر که اعضای خانواده یا خاندان شما می باشند، معطوف می گردد. در این مرحله شما خود محوری را فرو می نشانید و به یک سازمان بزرگتر یعنی گروه می پیوندید.

حل مشکلاتی که مربوط به آگاهی گروهی می باشد، مستلزم حرکت به سمت متعالی ترین سطح آگاهی است.

سومین سطح، آگاهی عرفانی است.

این مرحله از آگاهی که فارغ از هرگونه مشکلی است، به جای احساس جدایی با احساس «پیوستگی با خداوند» شناخته می شود.

در این سطح آگاهی، احساس می کنید که با هر انسان دیگری، با هر موجود دیگری، با کل سیاره ی خاکی و سرانجام با خداوند مرتبط هستید.

در این مرحله همکاری و مساعدت، جایگزین رقابت و مسابقه میگردد. نفرت به واسطه عشق از بین می رودو شادی نیز از غم و اندوه می کاهد و آن را به عدم می فرستد.

شادی شما در زندگی به چگونگی افکارتان بستگی دارد.

وین دایر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *