۹-الوهیت و گنج الهی درون خویش را گرامی بدارید

ده راز برای کسب موفقیت و آرامش درون  – الوهیت و گنج الهی درون خویش را گرامی بدارید.

شما مخلوق الهی خداوند هستید. هرگز نمی توانید از آن نیرویی که شما را خلق کرده است، جدا شوید.

در حالیکه شما در ذهن خویش خود را از منشاء خود(آفریدگار جهان) جدا می دانید، قدرت الهی خود را که در حقیقت همان قدرت منشاء خلقت شماست، از دست می دهید. دقیقاً همانند قطره آبی که از دریا جدا شده است. قطره آبی که از منشاء خویش جدا شده است در حقیقت سمبل خویش محوری و نفس شماست.

خویش محوری شما را پیوسته در حالتی سرشار از ترس، نگرانی، اضطراب، تشویش و فشار عصبی نگه می دارد. خویش محوری ملتمسانه و مصرانه از شما می خواهد که از انسانهای پیرامون خود برتر باشید .

خلاصه کلام، خویش محوری به باور جدایی از خداوند دامن می زند و باعث می شود شما از الوهیت و گنج الهی درون خویش وحشت داشته باشید.

  • الوهیت درون خویش را با میل و رغبت بپذیرید.

«هیچ مکانی را نمی یابید که خداوند در آنجا حضور نداشته باشد». این نکته را هر روز به خود یادآوری کنید.

شما به شیوه ای غیرقابل توجیه و باورنکردنی تقریباً متصل به تمام آن چیزی هستید که می خواهید به کمک حضور این نیروی جهانی و روح قادر مطلق که خداوند نام دارد، جذب زندگی خود کنید.

شما بخشی از خداوند هستید. مخلوقی الهی، آفریده ای برگزیده در هیأت انسان، دقیقاً در لحظه ای که مقرر شده است، تجلی یافته و پا به این دنیا گذاشته اید. جسم تان نیز دقیقاً در لحظه ای مقرر، دنیا را ترک خواهد کرد.

اما هویت شما مثل جسم تان که دیده می شود، نیست. شخصیت ظاهری یا هیچ یک ار دارایی ها و موفقیت های شما تعیین کننده هویت شما نمی باشد.

  • الوهیت و گنج الهی درون خویش را گرامی بدارید.

شما معشوق و محبوب هستید. یک معجزه هستید. بخشی از کمال ابدی و ازلی، بخشی از هوشمندی و قدرت الهی که از همه چیز و همه کس در روی این سیاره حمایت می کند.

در جهانی که هوشمندی الهی همه چیز را می آفریند، هیچ حادثه ای نمی تواند تصادفی به وقوع بپیوندد. هر زمان که احساس ترس، عدم تأیید و طرد خویشتن، نگرانی، گناه یا تنفر می کنید، در حقیقت الوهیت خویش را انکار می کنید و تسلیم تأثیرات موذی ذهن خویش محوری می شوید که شما را به جدایی از خداوند متقاعد کرده است.

شما تا ابد به منبع و منشأ خویش متصل هستید و این منبع و منشاء همان قدرت همیشه حاضر سرشار از عشق است که هرگز شما را رها نخواهد کرد و هرگز خشک نخواهد شد و هرگز از بین نخواهد رفت.

اگر در تمام اوقات به خود یادآوری کنید که این قدرت (قدرت لایزال الهی) ، شامل حال شما نیز می گردد و در شما نیز به ودیعه گذاشته شده است، می توانید به آن تکیه نمایید.

وین دایر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *