بایگانی دسته: خانواده

خانواده سنگ بنای جامعه است . و مهم ترین مراحل تکامل انسان در خانواده صورت می گیرد .

خانم باربارا ولزلی این گونه شرح داده است : به همان اندازه که تعهدات شما به عنوان دکتر ، حقوقدان و مدیر شرکت مهم است ، فراموش نکنید که قبل از هر چیز شما انسان هستید و به یاد داشته باشید که پیوند های انسانی با همسر و فرزندان و دوستان ، مهم ترین سرمایه گذاری شما خواهد بود .

خانواده      –    مهم ترین اولویت زندگی    –       خانواده درمانی        –    تاریخچه خانواده درمانی    –  همسر خوب      نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرد   –    تاثیر نزاع والدین بر کودکان     انواع خانواده ها از نظر تربیت کودک –  آمار تکان دهنده  – تغییراتی که در فرهنگ خانواده ها ایجاد شده است  –   اگر ما خانواده های مستحکم تری نسازیم   –  رویکرد بیرونی – درونی دیگر موثر نیست   – فرد متاهل باید به کل خانواده بیندیشد   –  همکاری در خانواده  الگو اساس تربیت فرزندان –   امور مهم را اولویت بندی کنید

رفتار های مخربی که زوجین به طور نا آگاهانه در پیش می گیرند .–   ….

اصول اعتماد به نفس

اصول اعتماد به نفس

 • اصل یاد و اتکاء به خداوند و اعتماد به قدرت و یاری او
 • اصل آگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه به خود
 • اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها
 • اصل خودیابی(من کیستم؟) – قائم مقام و محبوب خداوند(عزت نفس)
 • اصل احساس خود شایستگی و احساس شخصیت
 • اصل عدم مقایسه خود با دیگران
 • اصل خودباوری و خودمحوری بعد از خدا محوری
 • اصل داشتن هدف و برنامه در زندگی
 • اصل تمیزی و ظاهر
 • اصل تعریف از خود و دیگران
 • اصل تشویق خود و دیگران
 • اصل تعهد به قول و صداقت و راستی
 • اصل عدم انجام عمل خلاف و عذرخواهی
 • اصل نظم و انضباط کاری
 • اصل دانش و تجربه
 • اصل مدیریت زمان
 • اصل مدیریت اولویت ها
 • اصل اقتدار در مقابل ضعف
 • اصل یقین در مقابل تردید
 • اصل احساس مدیریت و رهبری
 • اصل مسئولیت پذیری
 • اصل سلامت و نگهداری از جسم
 • اصل تبسم
 • اصل ابراز عشق به دیگران و متذکر شدن ویژگیهای مثبت آنان
 • اصل نگاه به دیگران با تواضع
 • اصل عدم تاخیر
 • اصل قاطعیت و نه گفتن
 • اصل عدم شماتت و سرزنش کردن خود و دیگران
 • اصل کمک به دیگران و بخشایش
 • اصل ژست و حالت بدنی

کانال تلگرامی کانون گرمhttp://@kanongarm