بایگانی دسته: خانواده

خانواده سنگ بنای جامعه است . و مهم ترین مراحل تکامل انسان در خانواده صورت می گیرد .

خانم باربارا ولزلی این گونه شرح داده است : به همان اندازه که تعهدات شما به عنوان دکتر ، حقوقدان و مدیر شرکت مهم است ، فراموش نکنید که قبل از هر چیز شما انسان هستید و به یاد داشته باشید که پیوند های انسانی با همسر و فرزندان و دوستان ، مهم ترین سرمایه گذاری شما خواهد بود .

خانواده      –    مهم ترین اولویت زندگی    –       خانواده درمانی        –    تاریخچه خانواده درمانی    –  همسر خوب      نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرد   –    تاثیر نزاع والدین بر کودکان     انواع خانواده ها از نظر تربیت کودک –  آمار تکان دهنده  – تغییراتی که در فرهنگ خانواده ها ایجاد شده است  –   اگر ما خانواده های مستحکم تری نسازیم   –  رویکرد بیرونی – درونی دیگر موثر نیست   – فرد متاهل باید به کل خانواده بیندیشد   –  همکاری در خانواده  الگو اساس تربیت فرزندان –   امور مهم را اولویت بندی کنید

رفتار های مخربی که زوجین به طور نا آگاهانه در پیش می گیرند .–   ….