بایگانی دسته: مهارت های ارتباطی

در بازی زندگی اگر عوض نشوی
مطمئن باش تعویض میشوی!
استاد تغییر باشید نه قربانی تقدیر…

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند:
شما چطور 60 سال با هم زندگی کردید؛
گفتند : ما در زندگی به این اصل اعتقاد داشتیم که :
وقتی چیزی خراب می شد؛
تعویضش نمی کردیم بلکه تعمیرش می کردیم …!

زندگی مشترک عرصه كمال است نه صحنه ی پيكار
بنابراين يار و ياور هم باشيد و سعى نكنيد بر همسرتان تسلط يابيد.
به عبارت ديگر با هم و در كنار هم باشيد نه جدا از هم و رو در روى هم!
خانواده زمانى موفق خواهد بود كه در آن هماهنگى وجود داشته باشد…

رابطه های همسرانه را بخاطر موارد بی ارزش و قابل حل، خراب نکنیم. مهارت های ارتباطی را فرا بگیریم .

چرا فراگیری مهارت های ارتباطی لازم است    –       شکیبایی در واکنش      –         چرا شاد نباشیم  –

عشق یک فعل است  –         عذر خواهی     –     انتقاد در خانواده       –        قول دادن و پایبندی به آن  –      بخشش

حلقه نفوذ و حلقه نگرانی    –           هدیه با ارزش   –         روابط تک به تک با فرزندان  –     تفکر برنده – برنده

فرد متاهل باید به کل خانواده بیاندیشد     –      ابتدا دیگران را درک کنید  –    به دنبال درک دیگران  –

گوش کردن همدلانه      –        غلبه بر عصبانیت          –    نیمه دوم درک کردن دیگران   –   همکاری در خانواده

 تفاوت ها در زندگی مشترک   –         دور کردن آنتروپی از خانواده    –           نوسازی خانواده با مراسم سنتی     –

امور مهم را اولویت بندی کنید- رفتار های مخربی که زوجین به طور نا آگاهانه در پیش می گیرند – ……..

برای دستیابی به شادی دراز مدت نظام اعتقادی مبتنی بر اصول زیر را در پیش بگیرید .

برای دستیابی به شادی دراز مدت نظام اعتقادی مبتنی بر اصول زیر را در پیش بگیرید:

۱- ما آفریده شده ایم تا شاد باشیم . می پذیرم که دستیابی به حدی از شادی که دلخواه من است امری است شخصی و وظیفه و مسئولیت آن برعهده خودم است . و برای رسیدن به آن باید تلاش کنم زیرا هیچ چیز بدون تلاش به دست نمی آید .

۲- در زندگی شادی هایی به مراتب عمیق تر از لذات جسمانی وجود دارند که می توانیم به آنها دست یابیم این کار نیاز به صرف وقت و تلاش و صبر و حوصله دارد .

۳- خداوند از طریق نظام عظیم و دقیق خلقت و با کمال محبت و سخاوت زندگی تمام موجودات و از جمله زندگی مرا ( بر حسب اعتقاداتی که داشته ام و تلاشی که کرده ام ) تامین کرده و باز هم خواهد کرد .

۴- لزومی ندارد نگران تامین نیاز هایم باشم ولی لازم است سعی و کوشش کنم و باور داشته باشم که نظام خلقت نیاز هایم را رفع خواهد کرد .

۵- از هیچ کس انتظاری ندارم . می دانم که نظام خلقت خداوندی از من نیز همچون دیگران مراقبت می کند .

۶- می توانم بخشندگی و سخاوت جهان را بیشتر متوجه خودم کنم و بیاموزم که چگونه مشمول لطف و عنایت خداوندی شوم تا به شادی های بیشتری برسم . ( جذب فراوانی با استفاده از قانون جذب )

۷- اعتقاد دارم که آنچه تاکنون بر من رفته نتیجه افکار ، رفتار ، خواسته ها و آرزو های خودم است که در گذشته به عالم عرضه کرده ام .

۸- اعتقاد دارم که آنچه تاکنون جهان یانظام خلقت برایم فراهم کرده ، بهترین راه تامین منافع و سعادت دراز مدت من بوده است

۹- از نتایج اعمالم رضایت دارم . وگلایه ای ندارم چون  با گله و شکایت افکار منفی بیشتری به ذهنم وارد می شود .

۱۰- سلامتی محیط زیست و سعادت و شادی تمام موجودات بخصوص انسان ها بر شادی و حالات روحی من اثر می گذارند ؛ بنابر این برای بیشینه کردن شادی خودم هم که شده برای شادی دیگران می کوشم .

دکتر مهدی بهادری نژاد

مشاوره آنلاین در کانال تلگرامی