اختلال یادگیری – کودکان دیرآموز

کودکان دیر آموز اکثر کودکانی که با نام دیرآموز شناخته می‌شوند، بر خلاف تصوّر اطرافیان فاقد استعداد نیستند، بلکه مطالب را دیرتر از سایر کودکان فرا می‌گیرند. بسیاری از کودکان دیر آموز ممکن است پس از مدّتی چون سایر کودکان وحتّی بهتر از آنان، دروس مختلف را فرا گیرند. نباید فراموش کرد که نوابغ و … ادامه خواندن اختلال یادگیری – کودکان دیرآموز