الگو اساس تربیت فرزندان

الگو اساس تربیت فرزندان شکی نیست که الگو اساس تربیت است . والدین همیشه اولین و بهترین الگوهای فرزندان هستند . فرزندان آنچه در ما می بینند ، واضح تر و گویا تر از آن چیزی است که به آنها می گوییم و سعی می کنیم یاد بدهیم . شما نمی توانید باطن خود را … ادامه خواندن الگو اساس تربیت فرزندان