خلاقیت زنان- اشتباهات زنان

خلاقیت زنان خلاقیت در ذات وجودی زن به ودیعه گذاشته شده است . این قابلیت و توانایی در زمان مادر شدن به اوج خود می رسد ولی حتی اگر یک زن مادر هم نشده باشد خلاقیت در همه ابعاد زندگی وی ظهور پیدا می کند .زن ها همانند کیمیا گران، توان این را دارند که … ادامه خواندن خلاقیت زنان- اشتباهات زنان