با نوجوان خود چگونه رفتار کنم؟

مادر اندی می گوید: تنها آرزوی من خوشبختی پسرم است. و اندی چهارده ساله می‌گوید: ای کاش مادرم اینقدر نگران خوشبختی من نبود. جانم را به لب رسانده، دارم از دستش دیوانه می شوم. جان هیجده ساله نظر دیگری دارد: مادرم می خواهد به جای من زندگی کند، اگر بتواند به جای من نفس هم … ادامه خواندن با نوجوان خود چگونه رفتار کنم؟