تفاوت ها در زندگی مشترک

تفاوت ها را نه تنها تهدید فرض نکنیم بلکه فرصتی مغتنم بشماریم . کلید ایجاد همکاری این است که یاد بگیریم به تفاوت ها احترام بگذاریم . ( حتی آنها را جشن بگیریم )
به مجموعه بدن خود توجه کنید  . اگر بدن ما به  جای مجموعه متنوعی از اعضای بدن ، فقط مجموعه ای از دست و پا و قلب بود    هر گز نمی توانست فعالیت کند . همین تفاوت هاست که بدن را برای انجام این فعالیت های شگفت انگیز توانا می کند .
خانمی می گفت : من و همسرم  تفاوت های زیادی در طرز فکر  داریم . من بیشتر به منطقی بودن و نتیجه گیری کردن تمایل دارم و شوهرم بیشتر کلی نگر است . اوایل ازدواجمان این تفاوت ها به روابط مان آسیب می زد . برای شوهرم از این شاخه به آن شاخه پریدن کار آسانی بود . در صورتی که من شخص دقیقی بودم و بیشتر روی جزئیات کار می کردم . زمان تصمیم گیری که می شد ، مشاجرات ما به اوج خود می رسید . هر دو اصرار داشتیم که بر اساس طرز فکر مان رفتار کنیم . ما نمی توانستیم با هم تصمیم بگیریم .
تا اینکه به توصیه  مشاور مدتی مسئولیت هایمان را از هم جدا کردیم . او برای تعیین بودجه ی مخارجمان برنامه ریزی دراز مدت می کرد و من هزینه ها را ثبت می کردم . این تقسیم کار نتیجه ی خوبی در پی داشت .
وقتی فهمیدیم چگونه می توانیم از تفاوت هایمان برای ایجاد همکاری و هماهنگی با هم استفاده کنیم ، به سطح تازه ای از روابط مان رسیدیم . دریافتیم که می توانیم به نوبت به حرف های هم گوش دهیم و سعی کنیم راه حل های جدیدی بیابیم . به جای آنکه از جهت مخالف به مسائل بپردازیم ، سعی کردیم در کنار هم باشیم و به درک مشترکی از مسائل برسیم . اگر به تفاوت های هم ، ارزش قائل شویم می توانیم برای خلق راه حل های تازه از آن استفاده کنیم . در نتیجه باهم بودن خیلی خیلی بهتر از تنها بودن خواهد بود.
هر انسانی بی همتاست و بی نظیر بودن یعنی تفاوت داشتن و تفاوت ها اساس همکاری و تکامل است . در واقع بنیان ایجاد خانواده ، بر تفاوت های جنسیتی مرد و زن استوار است .و گرنه خداوند چرا انسان هارا فقط از یک جنس خلق ننموده است ؟
نکته عجیب این است که همان چیزی که افراد را در برخورد اول مجذوب هم می کند ، تفاوت های آنهاست . آنها به خاطر تفاوت هایشان یکدیگر را تحسین می کنند . اما وقتی ارتباط آنها ادامه می یابد ، این تحسین به رنجش تبدیل می شود و بعضی از این تفاوت ها سبب ایجاد بدترین ناراحتی ها می شود.
گاهی ارزش گذاشتن به تفاوت ها و تقدیر از خصوصیات منحصر به فرد دشوار است . ما معمولا تمایل داریم دیگران را مطابق با دیدگاه های خود تصور کنیم . وقتی از عقاید خودمان احساس امنیت می کنیم ، شنیدن نظرات متفاوت دیگران ، این امنیت را از بین می برد .
ما می خواهیم دیگران با ما موافق باشند و همان طور که ما فکر می کنیم ، فکر کنند و با ما کنار بیایند . در صورتی که بدون تفاوت ها ، نه لزومی برای همکاری به وجود می آید و نه انتخابی برای راه حل ها و فرصت های تازه . وقتی یک نفر همیشه با شما موافق است ، در واقع فکر دومی در کنار شما نیست . و شما تنها با یک فکر زندگی و خانواده خود را پیش می برید . یعنی شما از لحاظ فکری تنها هستید گرچه در ظاهر کسی در کنار شماست .
یکی از بهترین مزایای ازدواج ، همانا تفاوت های زوجین است . در عین حالی که هدف مشترکی دارند ، ولی تفاوت های بزرگی هم ممکن است داشته باشند که اگر به این تفاوت ها بها بدهند ، میتوانند مکمل هم گردند .زوجین برای جبران نقاط ضعف همدیگر باید روی نقاط قوت همدیگر کار کنند . مثل در و چهار چوب در ، که در نگاه اول هیچ تناسبی باهم ندارند ولی اگر به طور صحیح و درستی به کار گرفته شوند کاربردی ترین وسیله را به ما می دهند .

 

 

مشاور خانواده