خیانت چه آسیبهایی به فرد خیانت کننده وارد می کند؟

خیانت به همسر چه از جانب زن و چه از جانب مرد، ،  هیچ وقت رفتاری عادی و نرمال نیست. قبل از اینکه وارد خیانت شوید، بدانید ۱- شما به یک دروغگو تبدیل می‌شوید. به دوش کشیدن لقب «خیانتکار» به اندازه کافی سنگین است اما اگر خیانت کنید، مجبور به دروغگویی هم خواهید شد. خیانت بدون … ادامه خواندن خیانت چه آسیبهایی به فرد خیانت کننده وارد می کند؟