چگونه درباره دنیای اجتماعی فکر می‌کنیم؟

چگونه درباره دنیای اجتماعی فکر می‌کنیم؟ مغز انسان به این علت رشد و تحول پیدا کرده‌است که  ابزار قدرتمند و مناسبی برای درک سایرین باشد. شناخت اجتماعی به شیوه‌های تفکر افراد درباره خودشان و دنیای اجتماعی، از جمله نحوه انتخاب کردن، تفسیر، یادآوری و استفاده‌کردن از اطلاعات اجتماعی اطلاق می‌شود. با اینکه هیچ کامپیوتری نمی‌تواند با  تفکر … ادامه خواندن چگونه درباره دنیای اجتماعی فکر می‌کنیم؟