زن ها خلاق هستند

زن ها خلاق هستند خلاقیت در ذات وجودی زن به ودیعه گذاشته شده است . این قابلیت و توانایی در زمان مادر شدن به اوج خود می رسد ولی حتی اگر یک زن مادر هم نشده باشد، خلاقیت در همه ابعاد زندگی وی ظهور پیدا می کند . زن ها همانند کیمیا گران ، توان … ادامه خواندن زن ها خلاق هستند