تأثیر نزاع والدین بر کودکان

تأثیر نزاع والدین بر کودکان نزاع و اختلا‌ف والدین بر روی خصایص روانی کودک اثر نامطلوب می‌گذارد و چنانچه این ارتباط خصمانه باشد، زمینه‌های فراوانی را برای تخریب زندگی کودکانه فرزند فراهم کرده، آرامش و امنیت را از زندگی او سلب می‌کند. اختلا‌فات والدین در خانواده، شدت و تداوم آن موجب ناامنی اضطراب آور و … ادامه خواندن تأثیر نزاع والدین بر کودکان