نقش عشق در زندگی زناشویی

        عشق در معنای عام خود بیشتر به وجود رابطه دوستانه بین دونفر دلالت دارد. معمولا نوعی توجه واهمیت دادن به یک شخص یا شی است که حتی گاهی این عشق محدود به خود می‌شود (مفهوم خودشیفتگی).  با این وجود در مورد مفهوم عشق نظرات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای وجود عشق را نفی می‌کنند. عده‌ای … ادامه خواندن نقش عشق در زندگی زناشویی