خداوند جهان خلقت را در خدمت انسان قرار داده است .

خداوند جهان خلقت را در خدمت انسان قرار داده است . جهان خلقت بخشاینده ، با شکوه ، هوشمند ، زیبا ، پر نشاط ، آرام، منظم ، زنده و پویا ، دوست داشتنی ، با گذشت و آماده تامین نیاز های ماست . جهان بر طبق اعتقادات ، افکار و اعمالمان با ما رفتار … ادامه خواندن خداوند جهان خلقت را در خدمت انسان قرار داده است .