قوه تخیل در کودکان

قوه تخیل در کودکان   قوه تخیل ذهن بچه ها را باز می کند.  والدین ممکن است از همه ی مزایای قوه تخیل فعال آگاه نباشند. یک قوه تخیل فعال به کودک پیش دبستانی شما کمک می کند تا:   ♥  حس همدلی آن ها نسبت به دیگران شکوفا شود.   ♥ مهارت های اجتماعی اشان … ادامه خواندن قوه تخیل در کودکان