تله زندگی«نقص-شرم و شکست»

رهایی از تله زندگی«نقص – شرم و شکست» اگر در دوران کودکی، حس ارزشمندی شما آسیب دیده باشد، در دام دو تله زندگی گرفتار می شوید: « نقص – شرم و شکست» نقص- شرم: اگر دچار تله زندگی «نقص- شرم » شده باشید، احساس می کنید عیب های زیادی دارید و از ارزش چندانی برخوردار … ادامه خواندن تله زندگی«نقص-شرم و شکست»