تله زندگی « استحقاق»

رهایی از تله زندگی « استحقاق» استحقاق: اگر خانواده و اطرافیان شما در دوران کودکی شما نتوانسته اند برخی جاها که لازم بوده، شما را محدود کنند، احتمالاً دچار تله زندگی استحقاق می شوید. این تله زندگی ناشی از افراط در ارضا نیازهاست. به عبارتی فرد در زندگی اش هیچ گونه محدودیتی را تجربه نکرده … ادامه خواندن تله زندگی « استحقاق»