مردان عصر ما و اشتباهات زنان

مردان عصر ما و اشتباهات زنان از مدت ها قبل مرد بودن به معنای پنهان کردن احساسات ، پیروزی در رقابت ها ، نبرد با دنیای خشن بیرونی ، حفظ بقا و چسبیدن به استقلال شخصی معنا شده است . مرد ها توسط عاداتی کنترل می شوند که از نسل های قبل به آن ها … ادامه خواندن مردان عصر ما و اشتباهات زنان