دور کردن آنتروپی از خانواده

مردی که از همسرش جدا شده بود ، این تجربه را با من در میان گذاشت :

« در اولین سال ازدواجمان ، من و همسرم زمان زیادی را باهم بودیم . برای قدم زدن به پارک می رفتیم . با هم خرید می کردیم . زمانهای زیادی را فقط به خودمان دونفر اختصاص می دادیم .  اما مدتی که از ازدواجمان گذشت ، هر دو گرفتار شغل پرمشغله ای شدیم ، همه چیز تغییر کرد . او شب کار بود و من روزکار . گاهی روز ها می گذشت و ما یکدیگر را نمی دیدیم . کم کم رابطه مان از هم پاشید . او دوستانی دور خود جمع کرد و من هم سرگرم دوستان خود بودم و به تدریج از هم دور و دور تر شدیم . تا جایی که به جدایی رسیدیم ؛ چون رابطه ای که بین ما وجود داشت ، از بین رفته بود . ما مثل دو غریبه شده بودیم . »

آنتروپی به این معناست که هر چیزی که مدتی به حال خود رها شود ، سرانجام از بین می رود . فرهنگ لغت ، آنتروپی را تنزل تدریجی یک نظام یا جامعه معنا کرده است .

همه ما می دانیم که این اتفاق در تمام ابعاد زندگی ممکن است رخ دهد . مدتی به بدن خود بی اعتنایی کنید ، رو به زوال می رود . اگر به ماشین خود نرسید ، خراب می شود . اگر آگاهانه به چیزی توجه و آن را باز سازی نکنیم ، از کار می افتد وبی نظم و خراب می شود .

ازدواج و روابط بین زوجین نیز از این قاعده مستثنی نیست . ازدواج به خودی خود نمی تواند از خود مراقبت کند . هیچ چیز در صورت بی توجهی همان طور که هست یا بوده است ، باقی نمی ماند . همه چیز نیاز به توجه و مراقبت دارد .

بهتر است در خانواده دائم به سپرده گذاری های حساب بانکی عاطفی تان توجه کنید. در غیر این صورت آنتروپی اتفاق خواهد افتاد .

فرض کنید می خواهید درختی را بیندازید . تنه ی درخت را اره می کنید . اره سنگین را عقب و جلو می کشید . تمام روز را در حال اره کردن بوده اید . یک دقیقه هم کار را رها نکرده اید . حسابی عرق کرده اید . و حالا در نیمه راه هستید . آنقدر خسته اید که پنج دقیقه آخر دیگر نمی بینید چه کار می کنید . یک دقیقه مکث می کنید تا نفسی تازه کنید .

اطراف خود را نگاه می کنید . فرد دیگری چند قدم آن طرف تر درخت دیگری را اره می کند . باورتان نمی شود . او تقریبا تمام درخت را اره کرده است ! درختش اندازه درخت شماست و هم زمان با شما شروع کرده است . او هر یک ساعت دست از کار کشیده و استراحت کرده است . در حالی که شما یکسره کار کرده اید . حالا او کارش را تمام کرده و شما تازه به نیمه راه رسیده اید .

با ناباوری از او می پرسید : موضوع چیست ؟ تو چطور تونستی بیشتر از من کار کنی ؟ تو هر ساعت هم استراحت می کردی . چه اتفاقی افتاده است ؟

او با لبخند پاسخ می دهد : بله دیدی که هر یک ساعت ، چند دقیقه استراحت می کردم . ولی چیزی که ندیدی ، این بود که اره ام را هم تیز می کردم .

تیز کردن اره ، یعنی حضور مداوم و پیوسته و به کار گیری تمام مهارتهایی که قبلا گفته شده است .

در روابط صمیمی زن و شوهری وقتی از صمیمیت جسمی فراتر می روند ، می توانندبه ابعاد شخصیتی انسانی نزدیک تر شوند ، نیاز های روحی یکدیگر را برطرف کنند . این کار به زمان و حوصله ، احترام ، رابطه ی صادقانه و دعا و نیایش نیاز دارد . کسانی که به این راهکار مهم بی اعتنایی می کنند و فقط به جنبه جسمی توجه دارند ، هرگز به رضایت و خشنودی واقعی دست نمی یابند .

https://t.me/kanongarm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *