بایگانی برچسب: s

ارتباط زن با زمان، ارتباطی مقدس است .

ارتباط زن با زمان، ارتباطی مقدس است .

چرا زن ها این گونه هستند؟ این چیزی نیست که به آنها آموزش داده شده باشد. زن هاحتی خود نیزاز این موضوع آگاه نیستند.درست مانند عشق به عنوان اولویت اول زن ها، رابطه ی مقدس با زمان نیز بخشی طبیعی و ذاتی از ماهیت و هویت  زن هاست .

ارتباط صمیمی و نزدیک زن ها با زمان در ساختار زیستی آنها برنامه ریزی شده است. دراین اساسی ترین سطح ازموجودیت زنانه، زن ها همواره به گونه ای متفاوت از مردها با زمان ارتباط برقرار می کنند.

چرا که بدن آنها از ریتمی ماهانه تبعیت می کند. از همان ابتدای بلوغ که عادت ماهانه دختران جوان آغاز می گردد،  زن ها گذر هر یک روز و هر یک هفته را بطرزی خودآگاه حس می کنند. و منتظر آنند تا دوره ی بعد آغاز گردد. ازهمین جاست که  زنها عادت شمارش خود را می آموزند وهرگز آن را متوقف نمیکنند. شمارش و«پاییدن » زمان در چرخه های دیگر زندگی زنان نیز جریان دارد.برای نمونه هنگامی که باردار هستند، روزها و ماهها را می شمارند تا فرزندشان متولد شود، هنگامی که نوزاد دارند ساعت ها را می شمارند تا به نوزاد شیر بدهند. سپس بعدها نیز فواصل میان دکتر رفتن ها، وعده های غذایی و استحمام نوزاد .

۱ – زن ها به طرزی طبیعی زمان سنج هستند.

زن ها دوست دارند گذر زمان را ثبت کنند. کافی است از آنها بپرسید که آخرین چک آپ دندانپزشکی دخترشان کی بود،آخرین بارکه کودکشان را استحمام کردند، آخرین بارکه تلفنی به مادرشان صحبت کردند، آخرین بار که موهایشان را کوتاه کردند و آخرین بار که با همسرشان همبستر شدند، کی بود تا زمان دقیق آن را به شما بگویند.

مردها همیشه از این توانایی زنها حیرت زده اند و بیشتر به این دلیل از دست آنها ناراحت می شوند. به ویژه هنگامی که اشتباهات آن ها را راجع به زمان  تصحیح میکنند.

زن ها حساب کارهایی را با دقت نگه می دارند که مردها دوست ندارند به آن ها در این باره یادآوری شود.

«سه هفته است به مادرت زنگ نزده ای »

«از آخرین باری که خانه مادرم آمدی  یک ماه گذشته است »

زن ها همیشه حساب دقیق قول های همسرشان را دارند.

«چرا این قدر دیر کردی. گفته بودی ساعت شش می آیی خونه تا قبل از رفتن به تئاتر شاممون رو بخوریم. الآن تقریباً دیگه ساعت هفت شده »

«گفته بودی تا برسی زنگ می زنی. اما تا دیر وقت هم زنگ نزدی »

زن ها حساب زمان ها و مناسبت های رمانتیک را همیشه دارند.

«از آخرین باری که درباره ی رابطه و همچنین تعهدات مون در قبال یکدیگر برای آینده صحبت کردیم، ماه ها می گذرد»

«تنها وقتی که یک کارت رمانتیک به من می دهی سالی یکبار، اونم روز سالگرد ازدواجمون »

زن ها نسبت به ریتم ها و الگوهای گذشت زمان خودآگاه هستند.

بیشتر اوقاتی که زن ها حساب زمان را دارند، مردها دچار سوءتفاهم می شوند و چنین برداشت می کنند که زن ها به آن ها گیر می دهند و عصبی، دعوایی، کنترل گر وسلطه جو هستند.دست آخر نتیجه این می شود که احساس می کنند، آنها را زیر نظر گرفته اند، کنترل کرده اند، به آنها امر و نهی کرده اند، سرکوفت  زده اند وجاسوسی شان را می کنند.

زن ها از این برخورد عکس العمل مردها می رنجند و احساس می کنند نیت آن ها را بدتعبیرکرده اند. دراین گونه مواقع زن ها پیش خود فکر می کنند«من فقط می خواستم کمک کرده باشم »حقیقت نیز همین است و قصد آنها کمک بوده است .

زن ها از آن رو حساب زمان را دارند که می خواهند مفید و کمک کار باشند، نه به این دلیل که می خواهند مرد زندگی خود را کنترل کنند و به پر و پای او بپیچند.

 به عبارت دیگر زن ها تنها به این دلیل به زمان توجه دارند که ساختارشان این گونه است و گرنه به زمان حتی فکر هم نمی کنند.

۲-تجربه و ادراک زن ها از گذشت زمان با مردها متفاوت است.

زمان برای مردها آب می رود در حالی که برای زنها کش می آید! زنی احساس می کند که سه روز بدون صحبت کردن با نامزدش یک عمر گذشته است در حالی که از دید مرد فقط سه روزگذشته است . برای زن، زمان خاصیت کشسانی داشته و طولانی تر می شود .

بعضی کلمات و واژه هایی که مردها به کار می برند به خوبی مؤید نوع ادراک آب رفته ی آنها از زمان می باشد. برای نمونه عبارت

«همین چند وقت پیش» در لغتنامه ی مرد می تواند لحظه ای پیش، چند دقیقه پیش یا چند سال پیش معنا شود.

«همین چند وقت پیش یه فرش نو نخریدیم» منظور پنج سال پیش است .

«مادرت همین چند وقت پیش نبود که به دیدنمون آمد؟» منظور سه ماه پیش است .

چرا ادراک مردها و زن ها نسبت به زمان تا بدین حد متفاوت است؟

ظاهراً چنین به نظر می رسد که مردها بیشتر از زن ها در لحظه ی اکنون حضور داشته باشند. در حالی که زن ها بیشتر خود را در امتداد آینده بسط می دهند.

ارتباط مرد با عشق و زمان فوری تر یا لحظه ای تر و آنی تر است.و ارتباط زن با عشق و زمان بسط داده شده تر و تعمیم یافته تر است.

البته این اصل و قاعده درباره ی تمامی جنبه های دیگر زندگی  مردها و زنها صدق نمی کند. واضح است که مردها دید و نگرش بسط داده شده ترو تعمیم یافته تری نسبت به شغل و حرفه ی خود دارند. اما در خصوص عشق، صمیمیت و موضوعات مشابه توصیف های قبل، دقیق و معتبر به نظر می رسند.

نتیجه و حاصل این دو رویکرد و نگرش متفاوت و گوناگون نسبت به زمان سوءتفاهمات و احساسات منفی است که در روابط زنان و مردان  به وجود می آید .

زن ها همیشه حساب زمان رادارند و بطور معمول نسبت به چرخه های زمانی خود آگاه تر هستند. زن ها ارتباط مقدس خود با زمان را با بزرگداشت وگرامی داشتن این چرخه ها و با جشن گرفتن آن ها ابراز می دارند. زن ها این کار را با خوشحالی و هیجان تمام انجام می دهند درحالی که حتی با احساس ترین مردها نیز نمی توانند درک کنند که چرا  زن ها مناسبت های ویژه را تا بدین حد گرامی می دارند .

زن ها همه جا به دنبال فرصت هایی می گردند تا مناسبت های خاص را جشن بگیرند.جشن گرفتن چرخه های زمانی و مناسبت های ویژه یکی از راه هایی است که زن ها با آن خوشبختی و رشد نهال عشق و ازدواج شان را گرامی می دارند .

هنگامی که   آنان یاد و خاطره ی زمانی را در ذهن خود زنده می کنند که کسی را برای اولین بار ملاقات کرده یا به مرد زندگی اش عشق ورزیده است  یا سفری معنوی را آغاز کرده است  یا عادت بدی را ترک کرده است  در واقع زمان را گرامی نداشته است ، بلکه خود و رشد خود را گرامی داشته است .

 

ارتباط با مشاور خانواده