اگر از همسرم ناراحت شدم چه کار ی بکنم؟

اگر از همسرم ناراحت شدم چه کار ی بکنم؟

گاهی اوقات زن یا شوهر خواسته و نیاز خودش را مطرح نمی‌کند و به همسرش نمی‌گوید که چه رفتارها و گفتارها و عکس‌العمل‌هایی ناراحتش می‌کند.
همسر او هم متقابلاً چون نمی‌داند که این رفتار یا گفتار موجب ناراحتی و آزردگی همسر می‌شود، آن را مکرراً انجام می‌دهد
فرد مقابل هم که شدیداً از دست او عصبانی است، در ذهنِ خود رأی صادر می‌کند و برچسب بی‌توجهی یا بی‌عاطفه‌بودن به او می‌زند و احساس فداکاری نیز می‌کند به‌این‌دلیل که آزرده می‌شود، ولی صحبتی نمی‌کند.

او در خیال خود به حفظ رابطه‌شان کمک می‌کند؛ اما درحقیقت به  خود و رابطۀ زناشویی‌شان و همسر خود خیانت بزرگی کرده است.

او در ذهن خود این فرضیه را مطرح می‌کند که « او باید بداند که من چه خواسته‌ای دارم»یا اینکه « او می‌داند که من از فلان کارش ناراحت می‌شوم» و البته سخت در اشتباه است.
گاهی افراد با گفتن درست و واضح  خواسته‌هایشان می‌توانند کمک بزرگی به خود و همسرشان کنند و نیازی نیست که آزردگی‌ها و ناکامی‌هایشان را درون خود بریزند، چون این بغض‌های فروخورد ، روی هم تلنبار می‌شود و ناگهان موجب انفجار و واکنش خشمناک شدیدی می‌شود.

بیان این خواسته ها هم روش های خاص خود را دارد که بعدا بیان خواهد شد . و قرار نیست همه خواسته های ما از طرف همسرمان مورد پذیرش قرار گیرد .

مهارت های ارتباطی را فرا بگیریم https://telegram.me/kanongarm